Homepage Telegram.nl


17-6-2024  

  

  Zakelijk Telegram versturen

Gelegenheden om een Telegram te sturen

Hoe stuur ik een Telegram

Nu een Telegram opgeven

Voorbeeldteksten

Startpagina Telegram Dienst

Nu verzenden Telegram

Account login

Over telegrammen sturen

Zakelijk telegram zenden

Over Telegram.nl

Contacteer Telegram Service

Officiele Telegramdienst met Gegarandeerde Service


Webshop Keurmerk

 
 


Juridische Zaken
  pixel.gif
 
Het juridische belang van sommige kwesties is groot. Er staat veel op het spel. Dan heeft u belang bij een partner die gespecialiseerd is in het afhandelen van uw juridische berichten.

Bij juridische kwesties biedt het telegram een aantal o zo belangrijke oplossingen:
  • allereerst moet de ontvanger tekenen voor ontvangst. Daarmee wordt het telegram een rechtsgeldig bericht zoals in het Burgerlijk Wetboek beschreven (als u een laatste waarschuwing stuurt, waarna u bijvoorbeeld tot ontslag, of inbeslagname overgaat, dan moet u een handtekening voor ontvangst van de laatste waarschuwing hebben).
  • De ontvanger weet niet wie hem een bericht stuurt, voor hij zijn handtekening zet. Op deze manier zal hij uw bericht niet weigeren, wat wel vaak gebeurt met een aangetekende brief, waar de ontvanger aan de afzender kan zien of hij het bericht wel of niet wil aannemen. Soms zeggen ontvangers dat er geen inhoud in de aangetekende envelop zat. U kunt dan niets bewijzen. Met een telegram kan dit niet gebeuren, omdat elk telegram en de bezorging daarvan terug te volgen is. Onze operator en besteller kunnen dan getuigen dat uw bericht wel degelijk afgeleverd is.
  • Uw telegram kan zeer snel bezorgd worden, als het moet binnen een half uur!
  • U hoeft niet zelf naar het postkantoor, om daar in de rij te staan om uw bericht af te geven en contant te betalen. U stuurt gewoon een e-mail of fax naar de Telegram Service, met de adresgegevens van de ontvanger en de tekst, en u bent klaar.
Vooral voor de afdeling Personeel & Organisatie is het telegram een welkom hulpmiddel vanwege de bovenstaande aspecten.

  Copyright © Telegram.nl | Privacy verklaring | Algemene voorwaarden
Betalingsmogelijkheden Telegram.nl