Telegram.nl

PRIVACYVERKLARING TELEGRAM.NL

De Telegram Service levert diensten van een hoge kwaliteit, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt.

De online telegramservice van de Telegram Service
De Telegram Service biedt de mogelijkheid om online een telegram op te geven welke bij de geadresseerde wordt bezorgd. Adressering vindt plaats door invulling van het adres door degene die de opdracht plaatst.

Gebruik van de adresseringsgegevens en persoonlijke boodschap
De adresseringsgegevens en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging en bezorging van uw telegram, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De Telegram Service heeft een geheimhouding indien zij in het kader van de dienstverlening de gegevens verwerkt en daarvan kennis neemt.

Klantgegevens
Uw persoonlijke gegevens die bij een bestelling opgeeft, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Verder gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van de Telegram Service, indien u (via de website, via een fax- of e-mailformulier) heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail (ln.margelet@jirvmapssellaofni) melden.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van de Telegram Service, indien u (via de website, een fax- of e-mailformulier) heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail (ln.margelet@jirvmapssellaofni) melden.

Analyse van gegevens
De gegevens die ontstaan bij het klikken op onze website gebruiken wij voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie staat niet in verband met individuele gebruikers, uw persoonlijk gebruik kan niet van deze gegevens worden afgeleid.

Geheimhouding
De Telegram Service verplicht zich tot geheimhouding ter zake van de adresseringsgegevens en de persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging van het telegram zijn aangeleverd. Een zelfde geheimhoudingsplicht geldt voor eventuele derden en haar personeel die bij het productieproces en voor de aflevering door de Telegram Service worden ingeschakeld.

Beveiliging
De Telegram Service besteedt vanwege de aard van de dienstverlening veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Betaling
De Telegram Service werkt samen met DocData, het bedrijf dat diensten verleent met betrekking tot betalingen via het Internet. In dat kader kan het nodig zijn dat DocData uw persoonsgegevens ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken teneinde uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door haar slechts verder verstrekt aan de financiŽle instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Zij zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Indien u gebruikt maakt van een creditcardbetaling, verloopt de afhandeling via een beveiligde betaalserver. De bestelling wordt slechts uitgevoerd indien uw betaling per creditcard wordt geaccepteerd. Het kan zijn dat de naam van DocData op uw bankafschrift of uw creditcardoverzicht wordt vermeld, al dan niet in combinatie met de aanduiding van de Telegram Service, de term 'telegram' of de website www.telegram.nl. Informatie over DocData kunt u vinden op www.docdata.nl.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die in het kader van de telegramservice van de Telegram Service worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van de Telegram Service haar dochterondernemingen en andere gerelateerde bedrijven, en van eventuele derden die bij het productieproces en/of voor de aflevering van uw telegram door de Telegram Service wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan DocData, zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling evenals aan de financiŽle instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Wijzigingen
Telegram.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

Websites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring of over de Telegram Service kunt u contact met ons opnemen. De Klantenservice is bereikbaar via e-mail (ln.margelet@jirvmapssellamargelet) .
Copyright © UTS GmbH    |    Privacy verklaring    |    Algemene Voorwaarden